9.8.2023 19:00
Oulun Pöytätennis -86 ry.

Pikamuistutus kaikille jäsenille ja kurssilaisille / reminder to all members and coached course participants

Hei,

Pikamuistutus kaikille jäsenille ja kurssilaisille.

1. Tehkää ilmoittautuminen syksyn 2023 kursseille nyt, valmentajat eivät ota pelaajia mukaan valmennukseen ilman ilmoittautumista, kurssit alkavat 10.8.2023
2. Ilmoittautukaa mukaan Pohjois-Pohjanmaan piirinmestaruuskilpailuihin jotka pelataan Ratamotiellä lauantaina 26.8.2023
3. Ilmoittautukaa mukaan syyskuun kuukausikilpailuihin, kilpailuissa on uusi kilpailukonsepti jonka toivotaan houkuttelevan mukaan paljon pelaajia, pelaaminen ei maksa mitään, pelejä pelataan pitkin kuukautta erikseen saman lohkon pelaajien kanssa ne sopien, ilmoittaudu viimeistään 31.8.2023
4. Tilaa itsellesi seuran pelipaita, shortsit tai verkkarit, tee tilaus viimeistään 13.8.2023

Kurssit: https://opt-86.myclub.fi/courses

Pingiskoulu: ma/ke klo 16.00 - 17.30 ja ti/to klo 17.30 - 18.30
Pingiskerho: ti/to klo 19.00 - 21.00
Aikuisaloittelijat: ti/to klo 19.00 - 21.00
Junioreiden kehitysryhmä: ma-to klo 17.30 - 19.00
Juniorikilpapelaajien jatkokurssi: ma-to klo 17.30 - 19.30 ja pe 16.00 - 18.00
Aikuisten valmennusryhmä: ma-to klo 17.30 - 19.30 ja pe 16.00 - 18.00
Aikuisille tarjotaan viime kauden tapaan mahdollisuus ottaa 10 harjoituksen paketti syksyksi 2023.

Piirinmestaruuskilpailut:

Kilpailujen info SPTL:n sivuilla tästä linkistä: https://www.sptl.fi/sptl_uudet/?p=42586
Ilmoittautuminen MyClubissa tästä linkistä: https://opt-86.myclub.fi/flow/events/5747969

Syyskuun kuukausikilpailut:

Lue tarkempi info ja ilmoittaudu mukaan ilmaiseksi tästä linkistä: https://opt-86.myclub.fi/flow/courses/5875858

Peliasutilaus:

Tee tilaus 13.8.2023 mennessä tästä linkistä: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ynutwc6Lw334FqxU7mUqBV3z4T5Pm_MI9iqkrL4TOvw/edit?usp=sharing

---

Hi,

Quick reminder for all members and coaching course participants.

1. Register for the autumn 2023 courses now, the coaches will not include players in training without registration, courses start 10.8.2023
2. Register for the district championships of North Ostrobothnia, which will be played at Ratamotie on Saturday 26 August 2023
3. Sign up for the monthly competitions in September, the competitions have a new competition concept which we hope will attract a lot of players, it costs nothing to play, the games are played separately throughout the month with players from the same group, register latest 31.8.2023
4. Order yourself a club jersey, shorts or tracksuits, place the order no later than 13 August 2023

Courses: https://opt-86.myclub.fi/courses

Table tennis school: Mon/Wed from 16:00 to 17:30 and Tue/Thurs from 17:30 to 18:30
Table tennis hobby club: Tue/Thu from 19:00 to 21:00
Adult beginners: Tue/Thu from 19:00 to 21:00
Junior development group: Mon-Thurs at 17:30 - 19:00
Advanced course for junior competitive players: Mon-Thurs at 17:30 - 19:30 and Fri 16:00 - 18:00
Adult coaching group: Mon-Thurs 17:30 - 19:30 and Fri 16:00 - 18:00
Like last season, adults are offered the opportunity to take 10 exercise package for autumn 2023.

District championships:

Information about the competitions on SPTL website from this link: https://www.sptl.fi/sptl_uudet/?p=42586
Registration in MyClub from this link: https://opt-86.myclub.fi/flow/events/5747969

September monthly competitions:

Read more detailed information and register for free at this link: https://opt-86.myclub.fi/flow/courses/5875858

Club uniform order:

Place an order by 13 August 2023 from this link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ynutwc6Lw334FqxU7mUqBV3z4T5Pm_MI9iqkrL4TOvw/edit?usp=sharing