29.3.2023 19:00
Oulun Pöytätennis -86 ry.

Toimet pallohävikin vähentämiseksi / Actions to reduce ball loss

TIEDOTE:
OPT-86 johtokunta on huolestuneena seurannut yhä kasvavaa pallohävikkiä seuramme harjoituksissa. Koko viime vuoden hävikki oli kuukausitasolla noin 200€. Toimintaamme harjoituksissa on nyt tehtävä muutoksia, joilla asiat pyritään saada kääntymään parempaan suuntaan.

AIKUISET:
Aikuisille on pääsääntöisesti varattuna hallin perällä 5 harjoituspöytää. Nykyisin numerot 1,2,3,8 ja 9. Näiden pöytien pulpeteissa alamme säilyttämään ko. pöydän seuran tarjoamia harjoituspalloja, 10 kpl. Käytännössä harjoituksen alussa pallot otetaan pulpetista ja treenin jälkeen pelaajat huolehtivat, että sama määrä palloja palautuu takaisin pulpettiin. Aikuiset huolehtivat myös nosto-oven edessä olevasta tuolialueen palloista. Suurin osa tälle alueelle lentävistä palloista tulee aikuisten puolelta. Mahdollisia ylimääräisiä palloja varten järjestetään keräyslaatikko.

JUNIORIALUE:
Pyritään jälleen tehostamaan pallojen keruuta junioritreenin jälkeen. Pallojen keräämiseen menee 2 minuuttia kun kaikki juniorit osallistuvat. Valmentajat ohjeistavat tämän treenien lopuksi.

NETTIVARAUSKALENTERI:
Seuramme käynnistää kokeilujakson nettivarauskalenterin käyttöönotosta kertamaksukävijöille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että netistä voi tulevaisuudessa varata tietyn pöydän käyttöönsä maksua vastaan. Viikolla sali on aina suhteellisen täynnä iltaisin, mutta pidetään varauskalenterissa yhtä pöytää vapaana myös viikkoiltoina. Tämä pöytä tulee olemaan numero 1 (siis aikuisten puolen nurkkapöytä). Viikonloppuisin käytännössä 12 numeroitua pöytää on varattavissa, ellei seuralla ole omaa toimintaa.

---

INFO:

The OPT-86 board has worriedly followed the ever-increasing loss of balls in our club's training sessions. The loss for the whole of last year was around €200 per month. Changes must now be made in the exercises of our operations, in order to get things to turn in a better direction.

ADULTS:

As a rule, there are 5 training tables reserved for adults at the back of the hall. Nowadays, the numbers 1,2,3,8 and 9. In the desks of these tables, we start to store practice balls provided by the table club, 10 pcs. In practice, at the beginning of practice, the balls are taken from the counter, and after the practice, the players make sure that the same number of balls are returned to the counter. Adults also take care of the balls in the chair area in front of the lift door. Most of the balls flying into this area come from the adult side. A collection box will be provided for any extra balls.

JUNIOR AREA:

Let's try to improve the collection of balls again after the junior training. It takes 2 minutes to collect the balls when all the juniors participate. The coaches instruct this at the end of training.

ONLINE BOOKING CALENDAR:

Our club is starting a trial period of introducing an online booking calendar for one-time payment visitors. In practice, this means that in the future you can reserve a certain table online for a fee. During the week, the hall is always relatively full in the evenings, but one table is kept free in the reservation calendar even on weeknights. This table will be number 1 (so the corner table on the adult side). On weekends, in practice, 12 numbered tables can be reserved, unless the club has its own activities.